Vượt qua tư duy nhiệm kỳ để chấn hưng và phát triển văn hóa

Trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội chiều 7-11 về nguồn lực cho công tác văn hóa, Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho biết, quan điểm của Bộ khi xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia chấn hưng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam là phải vượt qua tư duy nhiệm kỳ.

nguyenvanhung.jpg

Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng.

Trả lời đại biểu, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết, trong thời gian qua, Đảng, Nhà nước rất quan tâm đến lĩnh vực văn hóa. Tiêu biểu là Hội nghị Văn hóa toàn quốc do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, hội thảo về cơ chế nguồn lực của văn hóa, các hội thảo khác nhằm làm rõ những nội hàm về giá trị và hệ giá trị văn hóa, gia đình, đã giúp cho ngành Văn hóa thêm niềm tin, động lực mới để tập trung cho nhiệm vụ phát triển lĩnh vực văn hóa theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

“Về góc độ nguồn lực tài chính, kết thúc nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, báo cáo của Chính phủ cho thấy, tổng chi ngân sách cho lĩnh vực văn hóa chỉ đạt 1,7% tổng chi ngân sách nhà nước, chưa bảo đảm mức chi đầu tư cho văn hóa ít nhất 1,8%”, Bộ trưởng nói.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết, thời gian qua, Chính phủ cũng đã có quyết nghị đầu tư 1.428 tỷ đồng cho 17 dự án trùng tu, tôn tạo di tích ở 17 địa phương, do UBND tỉnh làm chủ đầu tư. “Các địa phương cũng đã tăng dần mức chi cho lĩnh vực văn hóa như Vĩnh Phúc đầu tư cho làng văn hóa kiểu mẫu hơn 2.600 tỷ đồng; Hà Nội dành 15.000 tỷ đồng chi cho lĩnh vực văn hóa…

toancanh.jpg
Quang cảnh phiên họp.

Để có giải pháp căn cơ, sau khi tham mưu đúng và trúng, được Trung ương đồng ý về mặt chủ trương, Quốc hội ban hành Nghị quyết và Chính phủ giao nhiệm vụ, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch đã xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia chấn hưng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam giai đoạn 2025-2035 với 7 mục tiêu tổng quát và 9 dự án thành phần. Trong đó nhấn mạnh về dự án môi trường văn hóa, phát triển con người, nâng cao hiệu quả thông tin, bảo tồn, phát huy các giá trị, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực, hội nhập quốc tế…

“Chúng tôi hy vọng sau khi trình Quốc hội thông qua sẽ được kịp thời phân bổ nguồn lực. Quan điểm của Bộ khi xây dựng chương trình đó là đi trước, vượt qua tư duy nhiệm kỳ, làm cho các nhiệm kỳ sau, chứ không phải nhiệm kỳ này”, Bộ trưởng nói.

Nhấn mạnh quan điểm chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội “nguồn lực phải bắt đầu từ cơ chế”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết, Bộ đang phối hợp với các bộ, ngành để rà soát các bộ luật theo hướng không chỉ tăng cường công tác quản lý, mà còn tạo điều kiện để kiến tạo phát triển.

“Như sửa đổi các Luật Đầu tư, Hợp tác công tư, Thuế… nhằm tạo ra cơ chế khơi thông nguồn lực, lấy đầu tư công dẫn dắt và huy động nguồn lực xã hội để bổ sung cho nguồn lực về văn hóa”, Bộ trưởng nói.

Tiến Thành

Vượt qua tư duy nhiệm kỳ để chấn hưng và phát triển văn hóa (hanoimoi.vn)