Xã Yên Sở, huyện Hoài Đức đủ tiêu chí đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022

Sau 2 năm kể từ khi được công nhận về đích nông thôn mới nâng cao, đến nay, xã Yên Sở đã hoàn thành 5/8 tiêu chí kiểu mẫu với số điểm đạt cao. Đáng chú ý, xã Yên Sở là địa phương đầu tiên của Hà Nội đạt tiêu chí về an ninh trật tự. Trước đó, huyện Đan Phượng có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, nhưng chưa xã nào đạt tiêu chí đánh giá này.

Mới đây, đoàn công tác của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới Thành phố chấm điểm xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Yên Sở.

Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Yên Sở cho biết: Ngay sau khi đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND) xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo vận dụng sáng tạo chủ trương của Đảng, cơ chế chính sách của Trung ương, Thành phố và huyện để tiếp tục xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương.

Xã Yên Sở, huyện Hoài Đức đủ tiêu chí đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022
Đoàn công tác của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới thành phố làm việc với xã Yên Sở.

Trong đó xã Yên Sở đã hoàn thành 2 nhóm tiêu chí bắt buộc theo Quyết định số 3098/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội. Đồng thời, lựa chọn thêm 5/8 tiêu chí đạt kiểu mẫu ở các lĩnh vực gồm: An ninh trật tự, môi trường, sản xuất, y tế và văn hoá, để đầu tư nâng cấp, hoàn thiện trong năm 2022.

Trên cơ sở kiểm tra thực tế và hồ sơ của các xã, thành viên đoàn thẩm định của Thành phố đánh giá những ưu điểm, nhược điểm của từng tiêu chí, từng lĩnh vực mà xã đã triển khai thực hiện để chấm điểm đảm bảo khách quan, sát với thực tế. Nhìn chung xã đều đạt các tiêu chí về Văn hoá, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Tổ chức sản xuất, An ninh trật tự và Môi trường.

Xã Yên Sở, huyện Hoài Đức đủ tiêu chí đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022
Một góc xã Yên Sở, huyện Hoài Đức.

Kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Chí – Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội thay mặt đoàn thẩm định đánh giá cao kết quả thực hiện tại xã Yên Sở đối với việc hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu. Kết quả kiểm tra của đoàn cho thấy, xã Yên Sở đạt 93/100 điểm về lĩnh vực An ninh trật tự; 95/100 điểm về lĩnh vực Môi trường; 99,1/100 điểm về lĩnh vực Sản xuất; 100/100 điểm về lĩnh vực Y tế, Văn hóa.

Với số điểm trên, xã Yên Sở đã đủ điều kiện trình UBND thành phố Hà Nội công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022 theo tiêu chí của giai đoạn 2021 – 2025. Được biết, Yên Sở là xã đầu tiên của huyện Hoài Đức được thẩm định, chấm điểm đánh giá nông thôn mới kiểu mẫu.

Tuấn Dũng