Xây dựng đề án tổng thể về phát huy giá trị di tích trên địa bàn Hà Nội

Về tháo gỡ những vướng mắc trong công tác tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích trên địa bàn thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Chử Xuân Dũng đề nghị các đơn vị phối hợp xây dựng đề án tổng thể về phát huy giá trị di tích, làm cơ sở, định hướng cho các địa phương triển khai nhiệm vụ.

Chiều ngày 3/6, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng đã chủ trì cuộc họp báo cáo công tác quản lý, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích trên địa bàn thành phố Hà Nội. Cùng dự có Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương, cùng đại diện một số sở, ngành, quận, huyện, thị xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố.

Là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về số lượng di tích có trên địa bàn, toàn thành phố Hà Nội hiện có 5.922 di tích được kiểm kê. Trong đó có 1 di sản văn hóa thế giới, 21 cụm di tích quốc gia đặc biệt, 1.160 di tích quốc gia, 1.456 di tích cấp Thành phố.

Phong phú về loại hình, giàu có về giá trị, các di tích trên địa bàn Thành phố là niềm tự hào của Thủ đô văn hiến, đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức cho công tác quản lý, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị.

Xây dựng đề án tổng thể về phát huy giá trị di tích trên địa bàn Hà Nội
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng chủ trì cuộc họp báo cáo công tác quản lý, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Thông tin từ Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, trong những năm qua, công tác quản lý, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích luôn được cấp ủy, chính quyền từ Thành phố tới cơ sở quan tâm, đầu tư, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Các di tích thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội quản lý được thực hiện tốt công tác đầu tư tu bổ, tôn tạo cũng như tổ chức nhiều hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị, trung bình mỗi năm (từ 2015 đến nay), Khu di sản Hoàng thành Thăng Long, di tích Nhà tù Hỏa Lò, khu di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám… đón hàng triệu lượt khách trong và ngoài nước, thu về hàng chục tỷ đồng.

Trong khi đó, tại các quận, huyện, thị xã, việc phối hợp với các sở, ngành liên quan trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công được quan tâm, chú trọng, nhờ đó, đã triển khai kịp thời và tương đối đồng bộ các biện pháp quản lý di tích tại cơ sở.

Các văn bản quản lý nhà nước từ trung ương tới đến Thành phố được truyền tải đầy đủ. Các di tích cơ bản đều có Ban quản lý. Nhiều quận, huyện chủ động lập và thực hiện tốt kế hoạch đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích trên địa bàn cũng như phối hợp mở lớp tập huấn nâng cao công tác quản lý, bảo vệ di tích.

Bên cạnh những kết quả, công tác quản lý, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích trên địa bàn Thành phố còn một số khó khăn, hạn chế. Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành, quận, huyện và những người trực tiếp tham gia bảo vệ, trông coi di tích đã cho ý kiến về thực trạng công tác quản lý, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích trên địa bàn đồng thời kiến nghị những sáng kiến, giải pháp, để triển khai có hiệu quả công tác này trong thời gian tới.

Xây dựng đề án tổng thể về phát huy giá trị di tích trên địa bàn Hà Nội
Toàn cảnh cuộc họp.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng nhấn mạnh: Cuộc họp nhằm huy động sáng kiến, giải pháp tháo gỡ những vướng mắc trong công tác tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích trên địa bàn Thành phố thời gian qua.

Đồng thời, tập trung triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 8/4/2022 của HĐND thành phố Hà Nội về việc Bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025; phân bổ kế hoạch vốn năm 2022 thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng, cải tạo trường học công lập để đủ điều kiện đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo và một số dự án xây dựng cơ bản nhiệm vụ chi cấp Thành phố.

“Nhiệm vụ tu bổ, tôn di tích đặc biệt hơn hẳn, do đặc thù kiến trúc, hàm lượng giá trị văn hóa trong mỗi công trình đặt ra những yêu cầu về quy trình thực hiện, kiến thức, tay nghề… làm sao triển khai hiệu quả, giữ gìn và phát huy tốt giá trị nguyên gốc”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng nêu.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng đề nghị, ngành văn hóa Thủ đô khẩn trương triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm, gồm: Xây dựng đề án tổng thể về phát huy giá trị di tích trên địa bàn Thành phố, làm cơ sở, định hướng cho các địa phương triển khai nhiệm vụ.

Thành lập Ban chỉ đạo công tác quản lý tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích trên địa bàn thành phố Hà Nội; thành lập Tổ công tác giúp việc, thường xuyên kiểm soát, nắp bắt tình hình và đề xuất tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn với địa phương.

Các đơn vị hoàn thành công tác kiểm kê và đẩy nhanh số hóa di tích. Nghiên cứu, xây dựng cơ chế hỗ trợ công tác quản lý di tích tại cơ sở, có chế độ đãi ngộ cho người trông coi di tích, kinh phí bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ trực tiếp tham gia hoạt động bảo tồn, tôn tạo di tích tại cơ sở.

Phương Ngân
https://laodongthudo.vn/xay-dung-de-an-tong-the-ve-phat-huy-gia-tri-di-tich-tren-dia-ban-ha-noi-141113.html