Xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động ngày càng vững mạnh

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Công đoàn huyện Mỹ Đức (Hà Nội) đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện cơ quan, đơn vị. Qua đó, xây dựng đội ngũ công nhân viên chức lao động ngày càng vững mạnh.

Trong thời gian qua, Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính các cấp; tuyên truyền triển khai học tập Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị Khóa XIII về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; các ngày lễ lớn của Thủ đô, đất nước, nhiệm vụ chính trị của huyện.

Bên cạnh đó, chỉ đạo Công đoàn các cấp tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của Công đoàn các cấp, nội dung và hình thức tuyên truyền, vận động từng bước được đổi mới, phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ sở. Các cấp Công đoàn tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ thể dục thể thao mừng Đảng, mừng xuân và kỷ niệm ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của Thủ đô, đất nước và của huyện.

Đồng thời tuyên truyền Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, Luật chính quyền địa phương và các hoạt động tháng công nhân gắn với các phong trào hành động cách mạng.

Xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động ngày càng vững mạnh
Huyện Mỹ Đức xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động ngày càng vững mạnh. (Ảnh minh hoạ: H.D)

Các cấp Công đoàn huyện triển khai các kế hoạch thực hiện chương trình của Thành ủy thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ Thành Phố khóa XVI. Tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng gắn với chương trình số 32-CTr/TU của Thành uỷ Hà Nội về xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, các Nghị quyết của công đoàn, đặc biệt là Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Hiến pháp, Luật Biển Việt Nam, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật An toàn vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành; tuyên truyền về biển đảo và pháp luật về Biển đảo.

Kết quả, hàng năm đã có 134 lượt Công đoàn cơ sở tổ chức cho 5.850 lượt công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tham gia học tập; triển khai thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” hàng năm đã có 144 lượt đơn vị tổ chức cho 5.986 lượt CNVCLĐ tham gia học tập.

Công đoàn các cấp đã động viên CNVCLĐ tích cực tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, học tin học, ngoại ngữ. Các đơn vị doanh nghiệp tổ chức đào tạo nâng cao tay nghề cho 1.005 công nhân lao động. Cuộc thi tìm hiều chế độ chính sách đối với lao động nữ được 3.259 bài.

Các cấp Công đoàn tiếp tục vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình văn hóa, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Cuộc vận động xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp tiếp tục được quan tâm. LĐLĐ huyện phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra đánh giá đề nghị UBND huyện đánh giá, công nhận các đơn vị đạt chuẩn văn hóa hàng năm.

Đến nay đã có 118/148 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được xét công nhận và giữ vững danh hiệu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa đạt 83,33% tổng số đơn vị.

Bên cạnh đó, trong thời gian qua, các cấp Công đoàn huyện Mỹ Đức làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, thực hiện văn hóa giao thông và tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Đồng thời tích cực hưởng ứng thực hiện “Năm phát triển đoàn viên” và “Năm trật tự và văn minh đô thị” tuyên truyền vận động CNVCLĐ thực hiện chuẩn mực người Hà Nội thanh lịch, văn minh; thực hiện 2 Bộ quy tắc ứng xử của UBND Thành phố đối với CNVCLĐ nơi công cộng và tại cơ quan, đơn vị.

Hàng năm, LĐLĐ huyện xây dựng kế hoạch và tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân với chủ đề từng năm cụ thể do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động được các cấp công đoàn và CNVCLĐ tích cực hưởng ứng “gắn với kỷ niệm ngày Quốc tế 1/5.

Trong Tháng Công nhân LĐLĐ huyện đã tổ chức thực hiện nhiều hoạt động chào mừng từ huyện đến cơ sở, phối hợp với Cung Văn hóa lao động Hữu nghị Việt Xô tổ chức hát cho công nhân nghe, nghe công nhân hát và trao tặng 400 suất quà cho công nhân và con công nhân có hoàn cảnh khó khăn; tư vấn khám bệnh miễn phí cho trên 700 công nhân lao động, hàng năm LĐLĐ huyện tổ chức Hội khỏe CNVCLĐ với trên 4.300 lượt vận động viên tham gia.

Các cấp Công đoàn đã tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, duy trì nâng cao chất lượng các câu lạc bộ, cụm văn hóa, thể thao trong CNVCLĐ. LĐLĐ Huyện tổ chức các hội thi, liên hoan tiếng hát CNVCLĐ và tham gia hội thi tiếng hát CNVCLĐ, hội khỏe CNVCLĐ cụm thi đua số 5 LĐLĐ Thành Phố Hà Nội đạt giải nhất, nhì, ba.

Chương trình xây dựng đội ngũ CNVCLĐ Thủ đô tiếp tục được quan tâm, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Thủ đô và huyện về trình độ mọi mặt cho đội ngũ CNVCLĐ…

Trong thời gian tới, Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức Tuyên truyền nâng cao nhận thức về quyền, trách nhiệm của Công đoàn và của đoàn viên công đoàn. Tăng cường tuyên truyền, vận động, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động cho đoàn viên, người lao động.

Bên cạnh đó, đa dạng hóa hình thức, biện pháp tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước liên quan đến tổ chức Công đoàn, đoàn viên, người lao động; ý thức chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đối tượng đoàn viên, người lao động ở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Liên đoàn Lao động huyện cũng sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động thực hiện Chương trình hành động của Huyện ủy, Liên đoàn Lao động Thành phố thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương (khoá X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”.

H.D
https://laodongthudo.vn/xay-dung-doi-ngu-cong-nhan-vien-chuc-lao-dong-ngay-cang-vung-manh-157302.html