Xây dựng huyện nông thôn mới ở Ứng Hòa: Hứng khởi ngay từ đầu năm

Xác định xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, với khí thế đầu Xuân Quý Mão, các địa phương, đơn vị trên địa bàn huyện Ứng Hòa bắt tay ngay vào triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2023.

Diện mạo nông thôn mới Ứng Hòa những ngày đầu năm 2023.

Mùa xuân này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Trung Tú vui mừng phấn khởi với nhiều thành tựu nổi bật về kinh tế – xã hội. Đặc biệt, địa phương đang nỗ lực phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023. Bà Chu Thị Bích, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trung Tú cho biết, từ ngày xã đưa vào thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thực sự “thay da đổi thịt” con người và mảnh đất này.

Niềm vui của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Trung Tú khi bước vào xuân mới còn bởi những con số ấn tượng: Công tác xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo; đến cuối năm 2022, xã đã có 5 tiêu chí đạt, 11 tiêu chí cơ bản đạt nông thôn mới nâng cao. Công tác văn hóa, giáo dục, y tế đạt nhiều kết quả. Toàn xã có trên 97,5% số hộ đạt gia đình văn hóa, 8/8 làng và 5 đơn vị đạt danh hiệu làng văn hóa, đơn vị văn hóa; duy trì hoạt động và ra mắt mới mô hình nhà văn hóa tự quản tại các thôn: Thanh Hội, Dũng Cảm, Quảng Tái, Chẩn Kỳ. Với cuộc vận động “100 ngày thi đua tổng vệ sinh môi trường xây dựng đường làng, ngõ xóm, đường phố xanh, sạch, đẹp” và cuộc thi “Chung sức xây dựng nông thôn mới, diện mạo mới”, được nhân dân hưởng ứng tích cực đã tạo diện mạo sáng, xanh, sạch đẹp ngay từ những ngày đầu xuân và tạo khí thế mới trong xây dựng nông thôn mới ngay từ những ngày đầu năm.

Phụ nữ huyện Ứng Hòa ra quân làm xanh, đẹp môi trường nông thôn mới những ngày đầu xuân.

Để phong trào xây dựng nông thôn mới được duy trì bền vững và ngày một nâng cao chất lượng các tiêu chí, huyện đã triển khai kế hoạch tổ chức cuộc thi đua trong toàn dân. Ứng Hòa ý thức rõ vai trò của một môi trường xanh, sạch, đẹp, trở thành ý thức, hành động duy trì thường xuyên, đưa vào các hương ước ở các làng xóm. Với nhận thức sâu sắc “Xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc…”, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Ứng Hòa không ngừng nỗ lực, phấn đấu tăng bội phần để đáp ứng những tiêu chí mới.

Đối với các tiêu chí liên quan tới cảnh quan môi trường, nước sạch… đang được huyện nỗ lực thực hiện. Theo đó, mỗi đơn vị, địa phương, hội đoàn thể đều chung tay thực hiện theo cách riêng. Bà Phạm Thúy Hòa, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện khẳng định ý nghĩa, ngay từ đầu năm, toàn thể cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn cùng gia đình đã tích cực tham gia, lan tỏa tinh thần “Mỗi phụ nữ một cây xanh”, “Mỗi cơ sở Hội một công trình cây xanh” góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện xây dựng huyện Ứng Hòa ngày càng xanh, sạch, đẹp, văn minh, hiện đại.

Huyện Ứng Hòa nhiều làng quê đẹp hơn nhờ chương trình xây dựng nông thôn mới.

Bí thư Huyện ủy Ứng Hòa Bùi Thị Thu Hiền cho biết, những ngày đầu năm 2023, Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực công tác. Huyện tiếp tục chỉ đạo rà soát, hoàn thiện các tiêu chí, hồ sơ, báo cáo huyện nông thôn mới theo bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025; tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện năm 2022; hoàn thiện hồ sơ xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đề nghị công nhận 3 xã: Hòa Xá, Hòa Phú và Đông Lỗ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022; rà soát, triển khai kế hoạch, nhiệm vụ xây dựng 3 xã nông thôn mới nâng cao (Phù Lưu, Trung Tú, Đồng Tân), 3 xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023 (Đông Lỗ, Hoa Sơn, Liên Bạt).

Nhằm đảm bảo sự hài lòng của người dân trong xây dựng nông thôn mới và sớm được các cấp thẩm quyền phê chuẩn huyện nông thôn mới, huyện đang tập trung huy động mọi nguồn lực, nhất là nguồn lực xã hội hóa, lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình hỗ trợ có mục tiêu, các chương trình, dự án; đổi mới cơ chế, chính sách khuyến khích mạnh mẽ đầu tư của các thành phần kinh tế; huy động đóng góp của các tầng lớp nhân dân.

Hầu hết các xã trên địa bàn huyện Ứng Hòa đều xây dựng được các khuôn viên, vườn hoa tại khu dân cư.

Với truyền thống đoàn kết, phát huy truyền thống quê hương Anh hùng cách mạng cùng ý chí chịu thương, chịu khó, niềm tin, khát vọng phát triển, kết quả đạt được sau hơn 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chắc chắn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Ứng Hòa sẽ vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi mục tiêu hoàn thành xây dựng huyện nông thôn mới trong năm 2023.

Trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn năm 2021-2025, Ứng Hòa đặt mục tiêu có 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; có từ 10 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trở lên, trong đó những gia đình có vườn mẫu đáp ứng yêu cầu môi trường xanh, sạch, đẹp, đạt hiệu quả kinh tế nhờ tiêu thụ nông sản; hình thành những tuyến đường phụ nữ tự quản, tuyến đường nở hoa…

Bạch Thanh

https://nhipsonghanoi.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/ngoai-thanh/828636/xay-dung-huyen-nong-thon-moi-o-ung-hoa-hung-khoi-ngay-tu-dau-nam