Xây dựng Mê Linh trở thành vùng đô thị công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp sinh thái kết hợp công nghệ cao

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Mê Linh đến năm 2030 tầm nhìn năm 2050 được xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng được ưu tiên hàng đầu, với mục tiêu là xây dựng huyện trở thành vùng động lực phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô và là vùng đô thị công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp sinh thái kết hợp công nghệ cao.

Nhiệm vụ chính trị được ưu tiên hàng đầu

Thông tin về việc triển khai công tác lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Mê Linh đến năm 2030 tầm nhìn năm 2050, Bí thư Huyện ủy Mê Linh Nguyễn Thanh Liêm cho biết, xác định nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện là nhiệm vụ chính trị quan trọng được ưu tiên hàng đầu, có vai trò dẫn dắt sự phát triển toàn diện các ngành, các lĩnh vực và định hướng phát triển không gian kinh tế – xã hội của địa phương.

Do đó, ngay sau khi Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội ban hành Quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Mê Linh đến năm 2030 và tầm nhìn năm 2050, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo UBND huyện khẩn trương triển khai công tác lập quy hoạch.

Trong quá trình lập quy hoạch xây dựng vùng huyện, UBND huyện đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, đơn vị tư vấn và các cơ quan, đơn vị liên quan kế thừa những quan điểm định hướng phát triển còn phù hợp với tình hình thực tiễn đã được phê duyệt.

Xây dựng Mê Linh trở thành vùng đô thị công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp sinh thái kết hợp công nghệ cao
Trong tương lai, huyện Mê Linh sẽ hình thành vùng sản xuất hoa, phát triển các vùng nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch và nông sản cao cấp.

Đồng thời, bổ sung, phát triển những vấn đề mới trên cơ sở bám sát chủ trương của Trung ương, Thành phố, nhất là Nghị Quyết 15 ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô và Quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Mê Linh đến năm 2030 và tầm nhìn năm 2050 đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn của huyện.

Mục tiêu cụ thể là xây dựng huyện Mê Linh là vùng động lực phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô, định hướng phát triển kinh tế theo hướng cân bằng và bền vững, làm tiền đề cho việc nâng cấp huyện lên thành quận (hoặc Thành phố trực thuộc Thủ đô); đề xuất quy hoạch tổ chức không gian đô thị, điểm dân cư nông thôn, hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung, hạ tầng xã hội, dịch vụ công nghiệp, nông nghiệp. Phát triển hệ thống hạ tầng khung đối với khu vực nông thôn, đảm bảo khớp nối với khu vực phát triển đô thị theo đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô.

Xây dựng Mê Linh thành một vùng đô thị công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp sinh thái kết hợp công nghệ cao. Đến năm 2030, Mê Linh trở thành vùng phát triển của Thành phố, có cơ sở hạ tầng kinh tế – xã hội cơ bản hoàn chỉnh, các vùng nông thôn được cải tạo và phát triển đảm bảo tiêu chí theo mô hình nông thôn mới, xây dựng và phát triển một số khu đô thị xanh, đô thị sinh thái. Phát triển đồng bộ công nghiệp đi đôi với dịch vụ phân phối, trung chuyển hàng hóa và trung tâm phân phối sản phẩm ở cửa ngõ phía Bắc Thủ đô; hình thành vùng sản xuất hoa, phát triển các vùng nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch và nông sản cao cấp.

Xác định rõ lợi thế để xây dựng quy hoạch

Đóng góp ý kiến vào việc lập quy hoạch vùng huyện Mê Linh đến năm 2030 tầm nhìn năm 2050, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cho rằng, huyện Mê Linh cần định hướng quy hoạch huyện trở thành quận để quản lý chặt chẽ theo các cấp đô thị và xa hơn nữa là thành phố trong thành phố.

Theo đó, huyện Mê Linh phải khai thác được các động lực, tiềm năng, lợi thế của huyện là lấy công nghiệp, dịch vụ làm nền tảng, động lực cho phát triển và phát triển nông nghiệp gắn với công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái; tận dụng thế mạnh nguồn lực đất đai rộng lớn, hệ thống hạ tầng giao thông với Vành đai 3, Vành đai 4, Sân bay quốc tế Nội Bài và vị trí cạnh sông Hồng…

Cạnh đó, quy hoạch cần gắn phát triển Mê Linh với vùng; phát triển công nghiệp, dịch vụ gắn với phát triển đô thị; chú trọng giữ nêm xanh; tạo quỹ đất giãn dân, bảo tồn văn hoá truyền thống, chỉnh trang cải tạo các làng xã truyền thống gắn với quá trình đô thị hoá; quy hoạch phải tạo không gian mang tính sáng tạo…

Liên quan đến việc lập quy hoạch vùng huyện Mê Linh đến năm 2030 tầm nhìn năm 2050, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Ngọc Chính – Chủ tịch Hội quy hoạch phát triển Việt Nam cho rằng, rất ít địa phương có lợi thế cả về sân bay, đường cao tốc và đường sắt chạy qua hoặc ở sát gần như Mê Linh. Bên cạnh đó, Mê Linh là địa phương nằm cạnh sông Hồng và đó là không gian phát triển quan trọng cần được nhấn mạnh và đề cập cụ thể hơn khi xây dựng quy hoạch.

Ngoài ra, Mê Linh là quê hương của Hai Bà Trưng, đây là lợi thế rất lớn để phát triển du lịch văn hóa, cội nguồn. Do đó, trong quy hoạch cần đề cập đến vấn đề này để có những quảng trường về văn hóa, quảng trường lịch sử mang tính chất dẫn dắt khi du khách đến với vùng đất Mê Linh.

Theo Bí thư Huyện ủy Mê Linh Nguyễn Thanh Liêm, quy hoạch xây dựng vùng huyện là cơ hội để huyện Mê Linh nghiên cứu, tính toán các lợi thế cạnh tranh, lợi thế vùng, lấy trục Vành đai 4, Sân bay quốc tế Nội Bài làm lợi thế để nghiên cứu quy hoạch huyện Mê Linh thành trung tâm giao thương quốc tế của vùng, trung tâm tri thức và sáng tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, công nghiệp công nghệ cao, thương mại, dịch vụ, logictics, du lịch, nghỉ dưỡng, y tế tầm cỡ trong nước và khu vực.

Huyện Mê Linh nằm ở phía Bắc của Thủ đô Hà Nội. Về hạ tầng kỹ thuật đô thị, huyện có Khu Công nghiệp Quang Minh, diện tích 410ha, với trên 500 doanh nghiệp; Khu đô thị mới Mê Linh diện tích trên 2.300 ha với 47 dự án phát triển đô thị đã và đang triển khai. Về hạ tầng giao thông, trên địa bàn có đường Vành đai 3 (đường Võ Văn Kiệt) đi qua; có đường Trục trung tâm đô thị mới Mê Linh gắn kết Hà Nội với các tỉnh phía Bắc.

Theo quy hoạch hiện nay, diện tích quy hoạch đô thị và công nghiệp của huyện là 44,78%; diện tích nằm trong khu vực phát triển quy hoạch nông thôn là 55,22%. Theo định hướng, Đồ án quy hoạch vùng huyện diện tích phát triển đô thị là 10.390ha/14.132ha, chiếm 73,52%.

Mạnh Quân
https://laodongthudo.vn/xay-dung-me-linh-tro-thanh-vung-do-thi-cong-nghiep-dich-vu-va-nong-nghiep-sinh-thai-ket-hop-cong-nghe-cao-157760.html