Xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp

Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ là nhiệm vụ quan trọng của Công đoàn Công ty Cổ phần Công nghệ thiết bị Tân Phát (Công ty Tân Phát). Điều này không những đảm bảo tính đặc trưng của Công đoàn mà còn tạo sức mạnh đoàn kết, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bà Trần Thị Hương, Chủ tịch Công đoàn Công ty Tân Phát khẳng định: Có thể nói, mỗi cá nhân nói riêng, tập thể nói chung yên tâm công tác, đầu tư cho chất lượng chuyên môn tốt khi cuộc sống của mỗi cá nhân, cũng như tập thể được bảo vệ, đảm bảo những lợi ích hợp pháp, đời sống ngày càng được cải thiện và nâng cao, không những về vật chất mà cả về mặt tinh thần.

Minh chứng cho điều này có thể lấy dẫn chứng từ việc: Công đoàn Công ty Tân Phát luôn đảm bảo các chế độ phúc lợi, chế độ lương, thưởng, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ cho cán bộ, nhân viên, người lao động.

Ngoài ra, Công ty còn mua thêm gói bảo hiểm sức khoẻ PVI đặc biệt, bảo hiểm tai nạn cho cán bộ nhân viên. Cùng với đó, Công đoàn đã phối hợp với chuyên môn tổ chức đi nghỉ mát và chi tiền nghỉ mát cho cán bộ nhân viên hàng năm; tổ chức sinh nhật hàng tháng cho cán bộ nhân viên; tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao để nâng cao tinh thần vui tươi lành mạnh cho cán bộ, nhân viên, tạo sự đoàn kết trong toàn hệ thống công ty.

Xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp
Bà Trần Thị Hương, Chủ tịch Công đoàn Công ty Tân Phát.

“Để đáp ứng những yêu cầu trên không ai khác ngoài Công đoàn. Người cán bộ Công đoàn phải thực sự là người đồng nghiệp, người bạn gần gũi thấu hiểu hoàn cảnh, tâm tư của các đồng nghiệp mình; chú trọng đến tình cảm của đoàn viên, kịp thời thăm hỏi khi ốm đau, hiếu hỷ, luôn quan tâm động viên người lao động và kịp thời hỗ trợ khi người lao động gặp khó khăn hoạn nạn.

Trong những năm qua công đoàn Tân Phát luôn tham mưu và đề xuất Ban Giám đốc Công ty tạo điều kiện về thời gian cũng như kinh phí để tổ chức các hoạt động cả vật chất và tinh thần”, Chủ tịch Công đoàn Tân Phát Trần Thị Hương khẳng định.

Xây dựng quan hệ lao động hài hoà ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp, nhiều năm qua, Ban Chấp hành Công đoàn luôn đề xuất Công ty phân công đảm bảo đúng người, đúng việc, hợp tình hợp lý cho người lao động.

Lao động nữ luôn được đặc biệt quan tâm khi có thai, đang nuôi con nhỏ, neo đơn hoặc nhà ở xa Công ty, từ đó tạo điều kiện thuận lợi để đoàn viên vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn ở Công ty, đồng thời có điều kiện chăm lo sức khỏe, chăm lo gia đình. Có như vậy, đoàn viên mới yên tâm, công tác tốt. Nổi bật, Công ty đã hỗ trợ cho mỗi trường hợp thai sản 2 tháng nguyên lương, đây là một chế độ đặc biệt mà Ban Lãnh đạo Công ty giành cho lao động nữ.

Xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp
Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động khó khăn là một trong những hoạt động của Công đoàn Công ty Tân Phát nhằm xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Trong nhiều năm qua, Công đoàn Công ty Tân Phát đã thực sự đem lại niềm vui, niềm phấn khởi, sự đoàn kết gắn bó người lao động trong một không khí đầm ấm, nhân văn của tình đồng nghiệp. Từ đó khối đoàn kết trong Công ty được bền vững hơn, công tác chuyên môn được hiệu quả hơn.

Thời gian tới, để công tác Công đoàn đạt đ­ược những kết quả tốt trong mọi nhiệm vụ, Chủ tịch Công đoàn Trần Thị Hương cho rằng, mỗi công đoàn viên cần không ngừng nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy vai trò nhiệm vụ trong công tác chuyên môn; luôn luôn học tập, nghiên cứu đề ra những giải pháp mới cho việc thực hiện công việc và nhiệm vụ được giao.

Các Tổ Công đoàn và Công đoàn Công ty phải là một tập thể đoàn kết, có năng lực tổ chức các hoạt động; mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm, đồng thời tập thể công đoàn Công ty phải thực sự là tập thể đoàn kết, là tổ ấm của tất cả đoàn viên công đoàn; Công đoàn phải chủ động tham m­ưu đề xuất; có sự bàn bạc, thống nhất phối hợp giữa công đoàn với chính quyền và chuyên môn.

Bên cạnh đó, Công đoàn chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động, triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ hàng năm, thực hiện phân công nhiệm vụ rõ ràng cụ thể, giao việc cho từng cá nhân, tránh tình trạng chung chung; tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của Ban Giám đốc Công ty về thời gian, kinh phí để tổ chức các hoạt động theo kế hoạch, đạt chất lượng cao nhất;

Và hơn ai hết, Ban Lãnh đạo Công ty phải là người tạo điều kiện cho Công đoàn làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, tạo không khí thi đua sôi nổi trong việc thực hiện các nhiệm vụ Công ty và cấp trên giao cho mỗi đoàn viên Công đoàn; phát động và tổ chức thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng nhằm động viên khích lệ toàn thể cán bộ, nhân viên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bảo Thoa

https://laodongthudo.vn/xay-dung-quan-he-lao-dong-hai-hoa-on-dinh-va-tien-bo-trong-doanh-nghiep-156933.html