Xem chuyển đổi số là vấn đề sống còn của báo chí Thủ đô

Ngày 11/1, Ban Tuyên giáo Thành Ủy chủ trì phố hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Thành phố tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ báo chí thành phố Hà Nội năm 2024.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành Ủy Phạm Thanh Học chủ trì và phát biểu định hướng tại Hội nghị.

Báo cáo của Ban Tuyên giáo cho thấy, năm 2023, các cơ quan báo chí Hà Nội đã tích cực xây dựng, duy trì các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền đưa Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Đặc biệt, có nhiều bài viết tuyên truyền đậm nét về các nội dung và hoạt động sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII; kỷ niệm 15 năm mở rộng địa giới hành chính Thủ đô; kết quả thực hiện các chương trình công tác lớn của Thành ủy; những chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, các bài học kinh nghiệm và những yêu cầu thực tiễn đặt ra trong tình hình hiện nay.

Thông tin kịp thời, toàn diện, đúng định hướng các sự kiện thời sự chính trị quan trọng của đất nước và Thủ đô. Nổi bật là tuyên truyền các kỳ họp thường niên, hằng tháng và các chương trình công tác trọng tâm, nhiệm vụ chủ yếu cả năm, quý, tháng của Chính phủ. Tuyên truyền toàn diện các hoạt động chỉ đạo, điều hành của các đồng chí lãnh đạo Thành phố, của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố gắn với thực hiện chủ đề công tác năm “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” của các cấp, các ngành.

Xem chuyển đổi số là vấn đề sống còn của báo chí Thủ đô
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành Ủy Phạm Thanh Học chủ trì và phát biểu định hướng tại Hội nghị.

Cùng với đó, ngay từ đầu năm, báo chí Thành phố đã tích cực tuyên truyền làm rõ bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và khu vực năm 2023; dự báo tác động đến nền kinh tế của đất nước và Thủ đô trên các phương diện cơ hội, khó khăn, thách thức, từ đó nâng cao nhận thức và quyết tâm hành động của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Thủ đô trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội trong năm 2023.

Thông tin, phản ánh công tác chỉ đạo, điều hành về kinh tế – xã hội của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhằm đưa ra những giải pháp thiết thực hỗ trợ doanh nghiệp, người dân khôi phục sản xuất, vượt qua khó khăn, phát triển sản xuất, kinh doanh.

Các cơ quan báo chí Thành phố có nhiều đổi mới trong tổ chức hoạt động; tăng cường trách nhiệm, hướng dẫn, quản lý phóng viên; rà soát, xây dựng và thực hiện nghiêm quy trình xuất bản. Tổ chức các hoạt động tập huấn, trao đổi nghiệp vụ, cử phóng viên tham gia các lớp bồi dưỡng, tham gia các đoàn báo chí đi thực tế viết bài tuyên truyền theo chuyên đề nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng làm báo cho cán bộ, phóng viên.

Công tác chỉ đạo, định hướng thông tin báo chí tiếp tục được thực hiện hiệu quả, có nhiều đổi mới theo hướng chủ động, linh hoạt, kịp thời, thuyết phục với chất lượng ngày càng được nâng cao.

Xem chuyển đổi số là vấn đề sống còn của báo chí Thủ đô
Lãnh đạo các cơ quan báo chí chia sẻ tại Hội nghị.

Đáng chú ý, công tác chỉ đạo, định hướng thông tin báo chí tiếp tục được thực hiện hiệu quả, có nhiều đổi mới theo hướng chủ động, linh hoạt, kịp thời, thuyết phục với chất lượng ngày càng được nâng cao. Công tác quản lý Nhà nước trong hoạt động báo chí của Thành phố được tăng cường. Các cơ quan báo chí Thành phố có nhiều đổi mới trong tổ chức hoạt động. Nhiều cơ quan báo chí tích cực đổi mới, tiếp cận công nghệ làm báo hiện đại để nâng cao hiệu quả thông tin, tuyên truyền…

Về định hướng tuyên truyền trên báo chí trong năm 2024, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học yêu cầu, các cơ quan chỉ đạo, quản lý, chủ quản báo chí tiếp tục đổi mới tư duy trong công tác chỉ đạo, quản lý báo chí theo phương châm: Chủ động, kịp thời, thuyết phục, hiệu quả. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí và giữa cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí với cơ quan chủ quản cơ quan báo chí.

Đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chỉ đạo, định hướng báo chí tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế – xã hội của Thành phố; kịp thời tuyên truyền quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Thành phố trong lĩnh vực báo chí. Kịp thời tuyên truyền quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Thành phố trong lĩnh vực báo chí. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Giai đoạn II của Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí thành phố Hà Nội đến năm 2025.

Bên cạnh đó, các cơ quan chủ quản báo chí cần tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực báo chí, công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm trong hoạt động báo chí. Tiếp tục quan tâm tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, kĩ năng làm báo hiện đại, phương thức tác nghiệp báo chí trong môi trường số cho đội ngũ cán bộ, phóng viên các cơ quan báo chí Thành phố.

Đối với các cơ quan báo chí Thành phố, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy yêu cầu cần bám sát chỉ đạo, định hướng của Trung ương và các nhiệm vụ chính trị của Thành phố, thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Trong đó, tập trung tuyên truyền kịp thời, sâu sắc, toàn diện các sự kiện thời sự chính trị quan trọng của đất nước và Thủ đô; đẩy mạnh tuyên truyền đưa chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống…

Đặc biệt, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy nhấn mạnh, thời gian tới, các cơ quan báo chí cần đẩy mạnh chuyển đổi số báo chí, xem chuyển đổi số là vấn đề sống còn của báo chí Thủ đô. Đồng thời, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị cho các phóng viên; nâng cao chất lượng 2 Giải báo chí của Thành phố.

L.T