Xem xét mức hỗ trợ y, bác sĩ và nhân viên y tế tại kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố Hà Nội

Theo dự kiến, kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức trong 1 ngày để xem xét, thảo luận, quyết định 8 nội dung chuyên đề, trong đó có nội dung về mức hỗ trợ một lần cho các y, bác sĩ và nhân viên y tế thành phố Hà Nội.

Sáng 1/8, Thường trực HĐND, Ủy ban nhân dân (UBND), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp thứ 9 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Dự hội nghị có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà; Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Lê Hồng Sơn; Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Trọng Đông. Cùng dự có Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên; Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải và Giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành.

Xem xét mức hỗ trợ y, bác sĩ và nhân viên y tế tại kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố Hà Nội
Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn kết luận hội nghị.

Theo dự kiến, kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố Hà Nội sẽ tổ chức trong 1 ngày để xem xét, thảo luận, quyết định 8 nội dung về: Điều chỉnh, cập nhật kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022, định hướng kế hoạch đầu tư công năm 2023; điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công; xây dựng Đề án phân cấp, ủy quyền và xây dựng Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND ngày 03/8/2022 của HĐND Thành phố; quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2022-2023; quy định cơ chế hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non và học sinh phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2022-2023; mức hỗ trợ một lần cho các y, bác sĩ và nhân viên y tế thành phố Hà Nội.

Sau khi nghe ý kiến của đại diện các sở, ngành Thành phố và lãnh đạo các Ban HĐND Thành phố, phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương thống nhất với các nội dung trình kỳ họp thứ 9 HĐND Thành phố, đồng thời cho biết Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố dự kiến sẽ phản biện 3 nội dung: Phân cấp uỷ quyền; mức thu học phí và cơ chế hỗ trợ học phí; hỗ trợ y, bác sĩ và nhân viên y tế của thành phố Hà Nội.

Xem xét mức hỗ trợ y, bác sĩ và nhân viên y tế tại kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố Hà Nội
Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh phát biểu tại Hội nghị

Tuy nhiên, đồng chí Nguyễn Lan Hương đề xuất, nghị quyết về phân cấp, uỷ quyền có thể chia thành các nội dung, không nên gộp 16 nội dung phân cấp vào một nghị quyết. Ngoài ra, nghị quyết về hỗ trợ y, bác sĩ và nhân viên y tế là hết sức cần thiết, do đó cần thực hiện ngay.

Nhấn mạnh nội dung kỳ họp cần được chuẩn bị kỹ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh cơ bản thống nhất các nội dung trình kỳ họp thứ 9 HĐND Thành phố, đồng thời yêu cầu các sở, ngành nêu cao tinh thần trách nhiệm, chuẩn bị kỹ nội dung, đảm bảo dự thảo trình chất lượng, đúng tiến độ.

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp thứ 9 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức nhằm cụ thể hoá Quy chế phối hợp giữa 4 cơ quan đã được ký kết đầu năm nay. Trong đó, Thường trực HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội thống nhất 8 nội dung trình tại kỳ họp chuyên đề.

Xem xét mức hỗ trợ y, bác sĩ và nhân viên y tế tại kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố Hà Nội
Toàn cảnh hội nghị.

Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu, công tác chuẩn bị nội dung phải đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng. Đồng thời đề nghị UBND Thành phố rà soát lại toàn bộ các nội dung đã đăng ký trong kế hoạch xây dựng nghị quyết quy phạm pháp luật năm 2022, trên tinh thần không để chậm muộn và đề ra phải phấn đấu thực hiện đúng kế hoạch.

Với các nội dung Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố sẽ phản biện, đề nghị UBND Thành phố gửi tài liệu sớm để thực hiện phản biện có chất lượng, hiệu quả.

P.Ngân