Xử lý chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra với kiểm tra, kiểm toán

Tổng Thư ký Quốc hội vừa thông báo Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi), đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 8/2022.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành các nội dung của dự thảo Luật đã được các cơ quan thống nhất tiếp thu, chỉnh lý, báo cáo tại phiên họp, cụ thể như: Quy định hệ thống cơ quan thanh tra theo cấp hành chính; Thành lập cơ quan thanh tra chuyên ngành tại Tổng cục, Cục thuộc Bộ đáp ứng các tiêu chí luật định; đồng thời, phân định rạch ròi thẩm quyền với Thanh tra Bộ, bảo đảm không chồng chéo, trùng lặp trong thực hiện thanh tra chuyên ngành; Bổ sung, hoàn chỉnh các quy định về cơ chế phối hợp, xử lý chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra với hoạt động kiểm tra, kiểm toán…
Xử lý chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra với kiểm tra, kiểm toán
Ảnh minh họa. (ảnh: VGP)

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Thường trực Ủy ban Pháp luật tiếp tục phối hợp với Thanh tra Chính phủ và các cơ quan có liên quan nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để hoàn thiện dự thảo Luật; phối hợp với Viện Nghiên cứu lập pháp tổ chức hội nghị, tọa đàm, lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ làm công tác thực tiễn, đại biểu Quốc hội và các Bộ, ngành, địa phương.

Trong đó, cần lưu ý làm rõ và quy định chặt chẽ trách nhiệm, thẩm quyền, quan hệ công tác giữa Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan thanh tra và Đoàn thanh tra; quy định cụ thể các khâu của quy trình thanh tra, việc ban hành và thực hiện kết luận thanh tra, bảo đảm tính độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ của Đoàn thanh tra, hoạt động thanh tra tuân thủ đúng pháp luật, không chịu sự tác động, can thiệp trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Đồng thời, tránh khoảng trống pháp luật đối với hoạt động thanh tra; rà soát quy định về kinh phí hoạt động của cơ quan thanh tra; tiếp tục rà soát quy định của các luật có liên quan để kiến nghị sửa đổi, bổ sung đồng bộ.

Dự thảo Luật sau khi được tiếp thu, chỉnh lý cần gửi xin ý kiến các Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, lấy ý kiến chính thức của Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và các cơ quan có liên quan.

Sau đó, tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo Luật và Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý để gửi xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng văn bản trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022).

 

H.L
https://laodongthudo.vn/xu-ly-chong-cheo-trung-lap-trong-hoat-dong-thanh-tra-voi-kiem-tra-kiem-toan-145274.html