“Cầu nối” ý Đảng với lòng dân

0 shares Share Tweet Email Print LinkedIn Năm 2023, ngành Tuyên giáo Thủ đô đã có những đóng góp quan trọng …

“Cầu nối” ý Đảng với lòng dân Chi tiết

Năm 2023, ngành Tuyên giáo Thủ đô đã có những đóng góp quan trọng vào thành tích chung của thành phố Hà Nội. Nhân dịp đón Xuân Giáp Thìn 2024, đồng chí Nguyễn Doãn Toản – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã chia sẻ với Báo Lao động Thủ đô về một số kết quả nổi bật đạt được trong năm qua, định hướng mục tiêu, nhiệm vụ thời gian tới của hệ thống Tuyên giáo Thủ đô, nhằm tiếp tục thực hiện tốt sứ mệnh “đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”, góp phần hiệu quả xây dựng Đảng bộ Thủ đô trong sạch, vững mạnh.
Phóng viên: Năm qua, mặc dù phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, song với nỗ lực của hệ thống chính trị và nhân dân Thủ đô, Hà Nội đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Đồng chí có thể cho biết những đóng góp của ngành Tuyên giáo trong kết quả chung của Thành phố?

Đồng chí Nguyễn Doãn Toản: Từ những kết quả đạt được trong năm 2023 chúng ta có thể khẳng định rằng, Đảng bộ, chính quyền, hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô đã đoàn kết, sáng tạo, ra sức thi đua, nỗ lực vượt khó với quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố.

Đặc biệt, Thành phố tập trung triển khai nhiều nội dung công việc quan trọng có tính chiến lược để cụ thể hóa Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và đạt kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, trong đó: Công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị có nhiều đổi mới, đạt được những kết quả nổi bật. Kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng bền vững. Công tác an sinh xã hội tiếp tục được đảm bảo. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày càng được cải thiện. Các chủ trương, định hướng phát triển cũng như công tác chỉ đạo, điều hành của Thành phố nhận được sự hưởng ứng, đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân và toàn xã hội.

Với sứ mệnh “Đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”, ngành Tuyên giáo tự hào đã có những đóng góp vào thành tích chung của Thủ đô. Hệ thống Tuyên giáo của Đảng bộ Thành phố đã tích cực, chủ động tham mưu giúp cấp ủy triển khai các nội dung như: Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, tổ chức sơ kết, tổng kết và triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng liên quan đến các lĩnh vực của công tác Tuyên giáo; tích cực đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Công tác tuyên giáo luôn chủ động bám sát thực tiễn, kịp thời thông tin, tuyên truyền toàn diện các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại của đất nước; tham gia tổ chức thành công các sự kiện chính trị, các ngày lễ, kỷ niệm quan trọng của đất nước và các sự kiện quốc tế diễn ra trên địa bàn Thủ đô; tham gia giải quyết khối lượng công việc lớn, nhiều việc khó, phức tạp trên các lĩnh vực: chính trị – tư tưởng, tuyên truyền, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội, văn hóa – văn nghệ, báo chí – xuất bản, khoa học – công nghệ, môi trường, y tế, giáo dục – đào tạo, thông tin đối ngoại,…

Các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của Thành phố, những vấn đề được dư luận xã hội quan tâm, các vụ việc nổi cộm gây bức xúc trong Nhân dân được ngành Tuyên giáo phối hợp tích cực, hiệu quả với các cơ quan quản lý Nhà nước để nắm bắt, tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền giải pháp để ổn định tư tưởng và dư luận xã hội; góp phần tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị của Thành phố.

“Cầu nối” ý Đảng với lòng dân
Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; các phần tử cơ hội chính trị, phản động, các thế lực thù địch thường xuyên lợi dụng những vấn đề phức tạp để kích động, xuyên tạc nhằm lôi kéo cán bộ, đảng viên, sinh viên…, hòng thực hiện âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước ta; ngành Tuyên giáo của Hà Nội đã luôn theo sát chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo và các cơ quan Trung ương, tích cực phối hợp với đơn vị chức năng, làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo, triển khai nội dung, nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, lĩnh vực báo chí, thông tin đại chúng, mạng xã hội, nắm bắt tình hình dư luận xã hội,… kịp thời truyền tải sâu rộng quan điểm, chủ trương, hướng giải quyết của Đảng, Nhà nước và chính quyền Thành phố, cung cấp thông tin khách quan đến cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân; tổ chức đấu tranh với những quan điểm, luận điệu sai trái, xuyên tạc trên các diễn đàn và mạng xã hội… nhất là trước những vấn đề nóng, vấn đề phức tạp xảy ra trên địa bàn, góp phần giữ bình yên cho Thủ đô.

Phóng viên: Dự báo thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực và trong nước có sự thay đổi nhanh, khó lường, ngày càng phức tạp đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với công tác Tuyên giáo. Trong quá trình triển khai nhiệm vụ, theo đồng chí yếu tố nào là cơ bản để làm nên hiệu quả của công tác Tuyên giáo?

Đồng chí Nguyễn Doãn Toản: Trong bất cứ giai đoạn cách mạng nào, công tác Tuyên giáo luôn có vị trí đặc biệt quan trọng trong hoạt động của Đảng; là lĩnh vực trọng yếu bảo vệ nền tảng tư tưởng, kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng vận dụng và phát triển sáng tạo phù hợp với thực tiễn Việt Nam trong từng giai đoạn; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; giữ vững những nguyên tắc, kiên định đường lối đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; tuyên truyền, giáo dục, động viên và tổ chức quần chúng Nhân dân tham gia thực hiện các nhiệm vụ cách mạng. Đặc biệt, công tác Tuyên giáo phải thường xuyên nắm thật “chắc”, “trúng” diễn biến tình hình, tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, từ đó dự báo kịp thời, chính xác, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các giải pháp hữu hiệu đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khi có tình huống phát sinh.

“Cầu nối” ý Đảng với lòng dân
Đội ngũ những người làm công tác Tuyên giáo phải chủ động vào cuộc, làm tốt vai trò “truyền tải” chủ trương của Đảng đi vào cuộc sống, là “cầu nối” để người dân hiểu, thông cảm và chia sẻ trách nhiệm với Đảng, Nhà nước; tích cực phối hợp với các cơ quan, ngành trong bộ máy chính quyền, thể hiện rõ và nâng cao hơn nữa trách nhiệm với người dân, giải quyết hiệu quả những việc chính đáng mà người dân mong đợi, làm cơ sở tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

Từ thực tế giải quyết một số “điểm nóng” hay triển khai các dự án trọng điểm ở Hà Nội những năm qua đã minh chứng, yếu tố cốt lõi là phải nâng cao tính “thuyết phục”, với phương châm “đa dạng – linh hoạt – sáng tạo – hiệu quả” trong các hoạt động tuyên truyền, vận động, làm cho quần chúng Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy, sự điều hành của chính quyền, tự giác nêu cao ý thức, trách nhiệm công dân, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng địa phương… thì việc dẫu có khó khăn, phức tạp đến mấy cũng có thể giải quyết tốt.

Muốn làm được thế, những người làm công tác Tuyên giáo phải tự trau dồi bản lĩnh chính trị, năng lực, trình độ chuyên môn, tích cực cập nhật những kiến thức mới, khai thác và làm chủ các phương tiện công nghệ mới, linh hoạt thích nghi với môi trường ngày càng rộng mở, giải quyết thỏa đáng những mâu thuẫn trong xã hội và đáp ứng những yêu cầu ngày càng khắt khe hơn đặt ra từ thực tiễn cuộc sống, đặc biệt trong bối cảnh thế giới, khu vực có nhiều biến động khó lường, trong đó nhiều vấn đề an ninh phi truyền thống nổi lên, diễn biến phức tạp và tác động tiêu cực đối với Việt Nam.

“Cầu nối” ý Đảng với lòng dân
Phóng viên: Bước sang năm 2024, nhiệm vụ đặt ra đối với ngành Tuyên giáo Thủ đô rất nhiều. Xin đồng chí cho biết, Ban Tuyên giáo Thành ủy sẽ tổ chức thực hiện ra sao để bảo đảm kết quả cao nhất?

Đồng chí Nguyễn Doãn Toản: Năm 2024 được xác định là giai đoạn “tăng tốc” để bước vào năm 2025 – năm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Nhiệm vụ của Thành phố cũng như của ngành Tuyên giáo là rất nặng nề, nhất là trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực dự báo tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo,… Cùng với triển khai các nhiệm vụ thường xuyên, Ban Tuyên giáo Thành ủy sẽ tập trung triển khai tốt một số nội dung đó là:

Tiếp tục đẩy mạnh và làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Thành ủy, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, các văn bản chỉ đạo có tính chiến lược của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, các nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu của Thành phố,…; tích cực góp phần đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, những định hướng của Thành phố thực sự đi vào cuộc sống.

“Cầu nối” ý Đảng với lòng dân
Tham mưu tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền kết quả công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô gắn với đẩy mạnh tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc theo tinh thần Chỉ thị số 24 ngày 07/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy; tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ triển khai Dự án đầu tư đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô và các dự án trọng điểm của Thành phố.

Tiếp tục tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng triển khai các biện pháp đấu tranh phản bác thông tin, luận điệu sai trái, hoạt động chống phá, gây chia rẽ của những phần tử cực đoan và các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng…

Chủ động, tích cực hơn nữa trong tham mưu, dự báo tình hình, định hướng tư tưởng dư luận xã hội, tuyên truyền, vận động các cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh. Tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị, sở, ngành trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, giải quyết các vấn đề bức xúc của Nhân dân theo tinh thần Quyết định số 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình, nghị quyết của Thành ủy về phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, môi trường,… thường xuyên quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng truyền thống cách mạng, nhất là với thế hệ trẻ. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của các trung tâm chính trị. Tham mưu, tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện cũng như tiến hành sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên các lĩnh vực: Khoa giáo; Báo chí – xuất bản; Văn hóa – văn nghệ; Giáo dục lý luận chính trị; Nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng,…

“Cầu nối” ý Đảng với lòng dân
Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2024, trọng tâm là kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Tích cực chuẩn bị các nội dung để tham mưu giúp cấp ủy tổ chức tổng kết các chương trình công tác thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 cũng như tham gia xây dựng văn kiện trình Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo; chủ động phát hiện và khai thác các “điều kiện”, “nhân tố” mới để tăng tính hiệu quả trong triển khai nhiệm vụ. Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức thông tin, tuyên truyền, vận động, đảm bảo kịp thời, đúng thời điểm, phù hợp với từng nhóm đối tượng; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong các hoạt động của công tác tuyên giáo; thực hiện nghiêm túc những quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác quản lý đăng tải hình ảnh và tuân thủ kỷ luật phát ngôn, nhất là trên mạng xã hội.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn đồng chí.

“Cầu nối” ý Đảng với lòng dân
———————————

Nội dung: Nguyễn Công – Thiết kế: P.T