Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thanh Trì lần thứ XVII

0 shares Share Tweet Email Print LinkedIn Huyện Thanh Trì vừa tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Mặt trận …

Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thanh Trì lần thứ XVII Chi tiết

Huyện Thanh Trì vừa tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Thanh Trì lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đại hội không chỉ là ngày hội của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn huyện mà còn là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì.

Báo cáo tại Đại hội, đồng chí Phạm Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì cho biết: Nhiệm kỳ 2019 – 2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã chú trọng đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động thường xuyên kiện toàn, củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận; đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân, tập trung hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, góp phần mở rộng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân;

Nhiều việc mới, việc khó đã được thực hiện có hiệu quả, thông qua các phong trào thi đua yêu n­ước, các cuộc vận động gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị để tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân tham gia, điển hình như: Phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế” đã có 1.076 sáng kiến, ý tưởng mới được các cấp, các ngành công nhận, áp dụng vào thực tiễn.

Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thanh Trì lần thứ XVII
Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được thực hiện tốt, đã phối hợp tổ chức 147 hội nghị tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức về cuộc vận động. Hằng năm, phối hợp tổ chức từ 3 – 5 hội chợ Xuân, hội chợ giới thiệu sản phẩm nông sản, OCOP, làng nghề tuyên truyền quảng bá hàng Việt Nam chất lượng cao. Huyện có 112 sản phẩm OCOP, trong đó 63 sản phẩm đạt 4 sao.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được thực hiện có hiệu quả. Thông qua cuộc vận động đã có 299 công trình, phần việc, được thực hiện; huy động xã hội hóa với số tiền 64 tỷ 900 triệu đồng.

Đặc biệt, Ủy ban MTTQ các cấp đã tổ chức lấy 194.922 phiếu ý kiến hài lòng của người dân đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, huyện nông thôn mới nâng cao; tỷ lệ hài lòng của người dân đạt trên 99%. Đến nay, đã có 15/15 xã của huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, là huyện đầu tiên có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu toàn diện, về đích trước 2 năm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 24 đề ra.

Các hoạt động an sinh xã hội được thực hiện có hiệu quả, đã khơi dậy các nguồn lực trong nhân dân, nâng cao ý thức, trách nhiệm, của công dân với cộng đồng xã hội. MTTQ các cấp đã vận động ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”, với số tiền 11 tỷ 728 triệu đồng (đạt 146% kế hoạch); từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo”, đã có 17 nghìn lượt hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ xây, sửa nhà đại đoàn kết, phương tiện sản xuất,… Năm 2023, huyện không còn hộ nghèo, tỷ lệ hộ cận nghèo trên toàn huyện giảm còn 0,19%.

Hằng năm, bằng việc tổ chức hiệu quả, thiết thực Hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư và Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc ở các khu dân cư. Kết quả, đã có 91% hộ gia đình và 94% khu dân cư đạt danh hiệu văn hoá (vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 24 đã đề ra).

Nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội được thực hiện có hiệu quả, 100% đám cưới tổ chức gọn nhẹ, 91,6% đám tang thực hiện hỏa táng (tăng 26% so với năm 2019). MTTQ Việt Nam các cấp của huyện đã phát huy tốt vai trò của các tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc, người có uy tín trong đồng bào các tôn giáo, làm hạt nhân trong công tác tuyên truyền, vận động, xây dựng các phong trào thi đua, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Những kết quả, thành tích đạt được của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và cơ sở trong nhiệm kỳ qua đã đóng góp vào thành tích chung của Đảng bộ huyện.

Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thanh Trì lần thứ XVII
Lãnh đạo Thành phố và huyện Thanh Trì tặng hoa chúc mừng Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì khóa XVII.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội và đồng chí Nguyễn Tiến Cường, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì đánh giá cao những thành tích đạt được của Ủy ban MTTQ huyện Thanh Trì trong nhiệm kỳ vừa qua.

Các đồng chí khẳng định: Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì đã triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động Đại hội MTTQ Việt Nam huyện lần thứ XVI, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy tinh thần yêu nước, khát vọng phát triển trong nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, đóng góp tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh – quốc phòng trên địa bàn huyện.

Đồng thời đề nghị, trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cần tiếp tục đổi mới cách thức triển khai, nâng cao chất lượng, hiệu quả, phấn đấu đi đầu, dẫn đầu trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các tiêu chí đô thị văn minh, bảo vệ cảnh quan môi trường; giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống để văn hóa thực sự là nguồn lực và động lực thúc đẩy phát triển huyện Thanh Trì thành quận giàu đẹp, văn minh, xứng đáng là đơn vị anh hùng của Thủ đô anh hùng.

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tặng MTTQ Việt Nam huyện bức trướng “MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, sáng tạo, phát triển – xây dựng huyện thành quận giàu đẹp, văn minh”.

Với tinh thần tập trung dân chủ, các đại biểu đã Hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì khóa XVII, nhiệm kỳ 2024 – 2029 gồm 61 đồng chí. Hiệp thương cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam Thành phố lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024 – 2029, gồm 5 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Đồng chí Trần Thị Vân, Huyện ủy viên, Chánh Văn phòng Huyện ủy Thanh Trì được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa XVII, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Bảo Thoa

Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thanh Trì lần thứ XVII (laodongthudo.vn)