Hà Nội phấn đấu nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 72,2%

0 shares Share Tweet Email Print LinkedIn Từ nay đến cuối năm 2022, thành phố Hà Nội tiếp tục chỉ đạo …

Hà Nội phấn đấu nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 72,2% Chi tiết

Từ nay đến cuối năm 2022, thành phố Hà Nội tiếp tục chỉ đạo các cơ sở đào tạo đẩy mạnh công tác tuyển sinh, đào tạo nghề gắn với doanh nghiệp, nâng cao chất lượng đào tạo tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN), gắn đào tạo với giải quyết việc làm, phấn đấu hết năm, Thành phố hoàn thành chỉ tiêu tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 72,2%.

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội, trên địa bàn Thành phố hiện có 355 cơ sở GDNN, cơ sở hoạt động GDNN (gọi chung là cơ sở GDNN).

Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017; Kế hoạch số 72-KH/TU ngày 27/01/2018 của Thành ủy, Quyết định số 1459/QĐ-UBND ngày 26/3/2018 của UBND Thành phố về việc ban hành Kế hoạch sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập, các doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố Hà Nội, thành phố Hà Nội có 20 trường trung cấp, cao đẳng công lập.

8 tháng đầu năm, các cơ sở GDNN, cơ sở hoạt động GDNN toàn thành phố tuyển sinh và đào tạo cho 172.423 lượt người (trình độ cao đẳng 14.205 người; trung cấp 19.225 người; sơ cấp và dưới 3 tháng 138.993 người), đạt 76,8% kế hoạch tuyển sinh năm 2022, tăng 161,37% so với cùng kỳ năm 2021.

Có 131.104 học sinh, sinh viên, học viên tốt nghiệp (9.016 người trình độ cao đẳng, 15.849 người trình độ trung cấp, 106.239 người trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng), góp phần cung cấp nguồn lao động qua đào tạo cho thị trường lao động trên địa bàn thành phố, phấn đấu hết năm 2022, Thành phố hoàn thành chỉ tiêu tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 72,2%.

Hà Nội phấn đấu nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 72,2%
Đào tạo nghề điện công nghiệp tại Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội. (Ảnh minh họa)

Công tác đào tạo nghề gắn với doanh nghiệp; đào tạo, bồi dưỡng cho lao động trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố đạt những kết quả đáng ghi nhận. Cụ thể, thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố về phục hồi và phát triển kinh tế thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 để đảm bảo lao động qua đào tạo, giúp các doanh nghiệp sớm phục hồi sản xuất, kinh doanh sau đại dịch, các cơ sở GDNN đã hợp tác với doanh nghiệp triển khai nhiều hoạt động.

Theo đó, doanh nghiệp đã tiếp nhận học sinh, sinh viên đến thực hành, thực tập tại doanh nghiệp; doanh nghiệp tuyển dụng học sinh, sinh viên vào làm việc ngay sau khi tốt nghiệp; doanh nghiệp đặt hàng đào tạo, hỗ trợ trang thiết bị, nguyên nhiên vật liệu, kinh phí cho các cơ sở trong quá trình đào tạo; doanh nghiệp hỗ trợ, tham gia xây dựng, chỉnh sửa chương trình, giáo trình ở các trình độ đào tạo cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, trong đó có xây dựng chương trình đào tạo chất lượng cao… Trong 8 tháng đầu năm 2022, các cơ sở GDNN đã hợp tác với hơn 600 lượt doanh nghiệp để đẩy mạnh công tác tuyển sinh, đào tạo, góp phần ổn định sản xuất cho doanh nghiệp.

Về bồi dưỡng cho lao động trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố, đến thời điểm hiện nay, các cơ sở GDNN đã bồi dưỡng cho gần 3.000 lao động tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó: đào tạo từ nguồn ngân sách Thành phố cho 615 lao động với tổng kinh phí 550 triệu đồng; đào tạo từ nguồn xã hội hóa từ các doanh nghiệp có liên kết, hợp tác với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cho hơn 2.500 lao động.

Để tiếp tục nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo, góp phần nâng cao chất lực nguồn nhân lực của Thủ đô, trong thời gian tới, Thành phố tiếp tục chỉ đạo các cơ sở đào tạo đẩy mạnh công tác tuyển sinh, đào tạo nghề gắn với doanh nghiệp, nâng cao chất lượng đào tạo tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, gắn đào tạo với giải quyết việc làm; tiếp tục triển khai phối hợp, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao tay nghề cho người lao động trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố.

Thành phố cũng sẽ chỉ đạo các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền; Chỉ đạo các cơ sở GDNN trên địa bàn Thành phố chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ với các trường Trung học phổ thông, Trung học cơ sở, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên các quận huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố để tuyên truyền và tư vấn tuyển sinh học nghề.

Phạm Diệp