Kết quả bầu Bí thư và 4 Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội khóa XVI

0 shares Share Tweet Email Print LinkedIn Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần …

Kết quả bầu Bí thư và 4 Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội khóa XVI Chi tiết

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022 – 2027 với sự tham dự của 450 đại biểu đại diện cho hơn 600.000 đoàn viên Thủ đô.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Thành đoàn Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2022 - 2027
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội khóa XVI

Đại hội có chủ đề “Bồi đắp lý tưởng cách mạng; giáo dục đạo đức lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi; xây dựng Đoàn vững mạnh; đoàn kết, phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo, gương mẫu của thanh niên Hà Nội, xây dựng Thủ đô văn minh – văn hiến – hiện đại”.

Trong ngày làm việc đầu tiên (28/9), Đại hội tiến hành nhiều nội dung quan trọng về nhân sự, trong đó đã bầu Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội khóa XVI gồm 59 ủy viên.

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội khóa XVI đã bầu 17 người vào Ban Thường vụ.

Đồng chí Chu Hồng Minh, Bí thư Thành đoàn khóa XV, nhiệm kỳ 2017 – 2022, tái trúng cử chức vụ Bí thư Thành đoàn Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Hội nghị bầu 4 Phó bí thư Thành đoàn khóa XVI, gồm các đồng chí: Nguyễn Đức Tiến, Trần Quang Hưng, Nguyễn Tiến Hưng, Đào Đức Việt.

Hội nghị cũng bầu 9 người tham gia Ủy ban Kiểm tra, trong đó đồng chí Nguyễn Đức Tiến được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành đoàn khóa XVI.

Hoàng Phúc