Từ hôm nay (1/8), người dân Thủ đô được hỗ trợ thêm tiền đóng BHXH tự nguyện

0 shares Share Tweet Email Print LinkedIn Theo Nghị quyết 03/2022/NQ-HĐND ngày 6/7/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà …

Từ hôm nay (1/8), người dân Thủ đô được hỗ trợ thêm tiền đóng BHXH tự nguyện Chi tiết

Theo Nghị quyết 03/2022/NQ-HĐND ngày 6/7/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, từ 1/8/2022, người dân trên địa bàn Thủ đô Hà Nội sẽ được hỗ trợ thêm tiền đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, với mức hỗ trợ thêm tương đương từ 66.000 -198.000 đồng tùy theo đối tượng.

Tại Nghị quyết 03/2022/NQ-HĐND, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố, trong đó chi hỗ trợ thêm tiền đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2022-2025. Thời gian thực hiện từ 1/8/2022-31/12/2025.

Theo đó, mức đóng BHXH tự nguyện hằng tháng thấp nhất đối với người thuộc hộ nghèo trên địa bàn thành phố Hà Nội là 132.000 đồng, hộ cận nghèo là 165.000 đồng, và người thuộc đối tượng khác là 264.000 đồng.

Việc hỗ trợ thêm cho người tham gia BHXH tự nguyện từ ngân sách Thành phố thể hiện sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền thành phố Hà Nội hướng tới mở rộng phạm vi bao phủ BHXH toàn dân, góp phần bảo đảm an sinh xã hội cho nhân dân Thủ đô.

Từ hôm nay (1/8), người dân Thủ đô được hỗ trợ thêm tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện
Thời gian thực hiện chính sách hỗ trợ từ 1/8/2022-31/12/2025
B.D