Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân huyện Gia Lâm khóa XX: Thông qua 9 Nghị quyết quan trọng

Diễn ra trong 2 ngày 22 và 23/6, kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Gia Lâm khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công tốt đẹp. Kỳ họp đã thông qua 09 Nghị quyết quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế- xã hội, hoạt động của HĐND huyện trong thời gian tới.

Tại Kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện tham gia thảo luận tại các Tổ đại biểu và đã có 50 lượt ý kiến phát biểu của các đại biểu HĐND huyện, các phòng, ban, đơn vị. Các ý kiến cơ bản thống nhất với nội dung các báo cáo,

Tờ trình, dự thảo Nghị quyết Kỳ họp thứ 6 HĐND huyện, tập trung phân tích những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và có một số ý kiến kiến nghị xem xét tập trung chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới, tập trung vào các nhóm lĩnh vực, gồm: 18 ý kiến về lĩnh vực công tác đầu tư xây dựng; 11 ý kiến về lĩnh vực quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị; 13 ý kiến về lĩnh vực cân đối thu – chi, phát triển kinh tế và ý kiến về các vấn đề khác.

Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân huyện Gia Lâm khóa XX: Thông qua 9 Nghị quyết quan trọng
Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Đặng Thị Huyền phát biểu tại Kỳ họp

Các đại biểu cũng thực hiện chất vấn, tái chất vấn, trả lời chất vấn tập trung vào các nhóm vấn đề về đầu tư công; thu- chi ngân sách; công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các vấn đề dân sinh khác. Phiên chất vấn đã có sự đổi mới trong tổ chức, điều hành, lựa chọn vấn đề trọng tâm cử tri quan tâm để chất vấn và trả lời chất vấn; qua đó làm rõ hơn trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, cá nhân đối với các vấn đề được chất vấn.

Sau phần chất vấn và trả lời chất vấn của các phòng, ban, đơn vị chuyên môn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm Đặng Thị Huyền đã tiếp thu, giải trình, làm rõ hơn, sâu sắc hơn các vấn đề đại biểu HĐND huyện quan tâm đồng thời, đề ra các giải pháp khắc phục tồn tại hạn chế, đặc biệt là đổi mới trong chỉ đạo điều hành, xác định rõ trách nhiệm các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ của UBND huyện thời gian tới.

Kết quả, tại Kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện đã biểu quyết thống nhất thông qua 09 Nghị quyết quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế – xã hội, hoạt động của HĐND huyện trong thời gian tới. Các Nghị quyết đều bảo đảm có tính khả thi cao, đáp ứng ý chí, nguyện vọng của Nhân dân và yêu cầu phát triển của Huyện.

Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân huyện Gia Lâm khóa XX: Thông qua 9 Nghị quyết quan trọng
Quang cảnh Kỳ họp

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Tiến Việt nhấn mạnh: Sau Kỳ họp, UBND huyện, các phòng, ban, ngành và các xã, thị trấn chủ động, tích cưc xây dựng Kế hoạch, triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết của HĐND để đảm bảo Nghị quyết đi vào cuộc sống, đạt hiệu quả thiết thực.

Các ban, các Tổ đại biểu và các đại biểu HĐND huyện cần sớm thông báo đến cử tri kết quả Kỳ họp thứ 6 – HĐND huyện khóa XX, tăng cường phối hợp tổ chức thực hiện Nghị quyết, trong đó đẩy mạnh các hoạt động giám sát việc chấp hành pháp luật, việc thực hiện Nghị quyết của HĐND, tăng cường tổ chức các phiên giải trình để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, nhằm đảm bảo hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng năm 2022.

Phạm Diệp
https://laodongthudo.vn/ky-hop-thu-6-hoi-dong-nhan-dan-huyen-gia-lam-khoa-xx-thong-qua-9-nghi-quyet-quan-trong-142116.html