Năm 2020: Hà Nội thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình 04-Ctr/TU

5 năm qua, công tác xây dựng phát triển văn hóa Thủ đô được triển khai có trọng tâm, trọng điểm; hoạt động văn hóa xã hội ngày càng phong phú, đa dạng, chất lượng ngày càng được nâng cao đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân; nhiều sự kiện lớn mang tầm quốc gia và quốc tế được tổ chức thành công; thể thao duy trì, giữ vững vị trí dẫn đầu cả nước; đã xây dựng, ban hành và triển khai hiệu quả các quy tắc ứng xử.

Tại Hội nghị tổng kết 5 năm thực chương trình 04-Ctr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển văn hóa – xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016 – 2020” (diễn ra hôm 06/1), Phó Chủ tịch UBND T.P, Phó Trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo chương trình 04-Ctr/TU Ngô Văn Quý cho biết, các chỉ tiêu của chương trình đều đạt so với kế hoạch đề ra, cao hơn so với cùng kỳ của nhiệm kỳ trước (giai đoạn 2011-2015).

 Phó Chủ tịch UBND T.P, Phó Trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo chương trình 04-Ctr/TU Ngô Văn Quý báo cáo tại Hội nghị. Ảnh: ANTĐ

Có 4 chỉ tiêu của chương trình đã về đích là: chỉ tiêu về tỷ lệ xã có điểm luyện tập thể dục thể thao theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo cuối kỳ; tỷ lệ trẻ em 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân <8,5% (năm 2016 là 9,2%, 2015 là 9,4%); tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế theo chuẩn mới.

Đặc biệt, công tác xây dựng phát triển văn hóa Thủ đô được triển khai có trọng tâm, trọng điểm; hoạt động văn hóa xã hội ngày càng phong phú, đa dạng, chất lượng ngày càng được nâng cao đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân; nhiều sự kiện lớn mang tầm quốc gia và quốc tế được tổ chức thành công; thể thao duy trì, giữ vững vị trí dẫn đầu cả nước; đã xây dựng, ban hành và triển khai hiệu quả các quy tắc ứng xử.

Việc đổi mới căn bản giáo dục được triển khai đồng bộ, đổi mới phương pháp giảng dạy, phân luồng và định hướng nghề nghiệp cho học sinh phổ thông. Hoạt động khoa học và công nghệ đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trong việc ứng dụng vào thực tiễn sản xuất và đời sống.

Y tế đã khắc phục tình trạng quá tải ở các bệnh viện, áp dụng nhiều kỹ thuật cao trong khám chữa bệnh cho người dân. Công tác giải quyết việc làm được tăng cường, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức theo hướng trang bị kỹ năng, bồi dưỡng chuyên sâu về chuyên môn nghiệp vụ.

Công tác xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh triển khai có trọng tâm, trọng điểm và chuyển biến rõ nét: Có nhiều giải pháp cụ thể bước đầu đạt hiệu quả, với nhiều mô hình, sáng kiến hay như: thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội; ban hành và triển khai các quy tắc ứng xử; đưa vào giảng dạy bộ tài liệu Giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh, Giáo dục an toàn giao thông, Giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa địa phương trong nhà trường, thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng người bệnh”…

Tuy nhiên, sau 5 năm thực hiện, chương trình 04-Ctr/TU cũng bộc lộ những hạn chế. Đó là một số dự án chậm tiến độ so với kế hoạch. Hoạt động quảng cáo, kinh doanh dịch vụ văn hóa… vi phạm và tái vi phạm vẫn còn tiềm ẩn. Nhiều di tích xuống cấp nhưng chưa được đầu tư tu bổ, tôn tạo, nâng cấp kịp thời,…Kết quả thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng tại các địa phương chưa đồng đều, ứng xử của người dân tại một số điểm công cộng chuyển biến chậm.

Ban Chỉ đạo cũng  nêu 4 nguyên nhân và những bài học rút kinh nghiệm, đồng thời đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp từ nay đến hết nhiệm kỳ.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình số 04-CTr/TU Nguyễn Thị Bích Ngọc tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: HNM

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình số 04-CTr/TU Nguyễn Thị Bích Ngọc cho rằng, Chương trình số 04-CTr/TU là một trong 8 chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020, đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng, chỉ đạo phát triển văn hóa, ổn định an sinh xã hội, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh.

Trong đó, nhiệm vụ phát triển văn hóa, xã hội, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, bảo đảm an sinh xã hội được đặt ra tại Chương trình số 04-CTr/TU là một trong 5 nhiệm vụ chủ yếu, ba khâu đột phá của thành phố.

Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình đã nêu ra 5 nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới:

Một là, tiếp tục phát huy vai trò của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong duy trì thực hiện các nội dung của Chương trình.

Hai là, gắn phát triển kinh tế – xã hội với phát triển văn hóa, đẩy mạnh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm của Chương trình.

Ba là, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật cần được tăng cường; bảo đảm việc tổ chức các ngày lễ lớn đúng với yêu cầu của trung ương và thành phố.

Bốn là, tiếp tục triển khai có hiệu quả các quy tắc ứng xử của thành phố, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Năm là, hệ thống thông tin tuyên truyền, nhất là các cơ quan thông tấn, báo chí của thành phố cần chủ động làm tốt hơn nữa công tác thông tin, vận động đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia, đạt hiệu quả thiết thực hơn nữa trong thực hiện các nội dung của Chương trình.

Tại hội nghị, Thành ủy, UBND thành phố đã tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có những đóng góp hiệu quả trong việc thực hiện Chương trình số 04-CTr/TU.

P.V/MASK