Phổ biến pháp luật cho cán bộ, công chức và nhân dân xã La Phù

Phòng Tư pháp huyện Hoài Đức vừa phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn xã La Phù.

Phòng Tư pháp huyện Hoài Đức vừa phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn xã La Phù.
Phổ biến pháp luật cho cán bộ, công chức và nhân dân xã La Phù
Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn xã La Phù.

Tham dự hội nghị có Trưởng phòng Pháp luật dân sự đất đai Nguyễn Thị Vinh, Trưởng chi nhánh số 10 Phan Hoành Sơn, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố Hà Nội, Phó trưởng phòng Tư pháp huyện Hoài Đức Bùi Thế Công và 150 cán bộ, công chức, hội viên các đoàn thể và nhân dân xã La Phù.

Tại hội nghị, báo cáo viên Phan Hoành Sơn đã phổ biến những quy định của pháp luật về đất đai như: Quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất ở, đất vườn, đất nông nghiệp; quy định về chuyển nhượng, tặng cho, mua bán, chuyển đổi mục đích sử dụng đất …; các quy định về thừa kế, di chúc; quyền, nghĩa vụ của người được trợ giúp pháp lý; phạm vi, hình thức trợ giúp pháp lý.

Bên cạnh đó, các cán bộ Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thành phố Hà Nội đã trực tiếp giải đáp, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến luật pháp về đất đai của người dân tại địa phương, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn xã La Phù.

H.L
https://laodongthudo.vn/pho-bien-phap-luat-cho-can-bo-cong-chuc-va-nhan-dan-xa-la-phu-141837.html