Tiêu điểm hà nội

Chủ tịch UBND TP Hà Nội tặng Bằng khen, danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cho 66 tập thể, cá nhân

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký ban hành các quyết định về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng”, trong công tác Hội nữ doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội và danh hiệu “Người tốt, việc tốt” năm 2021.

Bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách – Giải pháp quan trọng trong phát triển văn hoá Thủ đô những năm tới

Chương trình 06-CTr/TU của Thành uỷ Hà Nội  về “Phát triển văn hóa; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025” đã đặt ra những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể. Trong đó bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách được xem là giải pháp trọng tâm mang yếu tố quyết định cho sự thành công của Chương trình.

Góc nhìn đa chiều của giới luật gia về quản lý và sử dụng ”tiền công đức”

Sau khi Bộ Tài chính tổ chức lấy ý kiến góp ý từ các Bộ, ngành và các bên liên quan về Dự thảo Thông tư “Hướng dẫn việc quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội”, dư luận xã hội đã có nhiều luồng ý kiến khác nhau xung quanh các quy định về quản lý, sử dụng “tiền công đức” tại Dự thảo Thông tư này.