Tiêu điểm hà nội

Hà Nội đặt sự sáng tạo vào trung tâm của sự phát triển bền vững

Ngày 30/10/2019, thành phố Hà Nội vinh dự là một trong 246 thành phố chính thức gia nhập Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO với lĩnh vực thiết kế. Đây là sự ghi nhận đối với những giá trị văn hóa, sáng tạo của Hà Nội, là động lực để Thành phố phát triển nhanh hơn, bền vững hơn trong thời gian tới.

Bí thư Thành ủy Hà Nội kêu gọi cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu thực hiện nhiệm vụ

Ngày 29/4, phát biểu kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng kêu gọi và đề nghị các đồng chí Thành ủy viên, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên trong toàn hệ thống chính trị Thành phố, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, quyết tâm hành động để thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chương trình, nghị quyết và nhiệm vụ đã đề ra.

Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng 30/4 – 1/5

Chào mừng kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng Miền nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2021); kỷ niệm 135 năm ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 – 01/5/2021), những ngày này, trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội đã rực rỡ sắc cờ, biểu ngữ, băng rôn, tranh cổ động chào mừng ngày Lễ lớn của đất nước.

Hà Nội với việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2021 – 2025

Phát triển văn hoá, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là 3 nhiệm vụ chủ yếu được đặt ra trong Chương trình số 06-CTr/TU về “Phát triển văn hóa; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025”.